Cautã avocat
Prezentare    

     Filiala Harghita a Casei de Asigurãri a Avocatilor din România a fost înfiintatã pe baza deciziei nr 31 din 28 iunie 2000 a CAA Bucuresti începând cu data de 01 iulie 2000.
Filiala Harghita a Casei de Asigurãri a Avocatilor din România functioneazã conform Statutului Filialei Harghita adoptat de Adunarea Generalã a Membrilor Filialei Harghita în sedinta din data de 19.05.2000, având la baza Statutul Cadru al Filialelor Casei de Asigurãri a Avocatilor .
     Filiala este condusã de Adunarea Generalã a membrilor sãi si de Consiliul Filialei.
Sunt membrii ai filialei avocatii cu drept de exercitare a profesiei, înscrisi în Barou, avocatii pensionari si urmasii avocatilor .
     Filala are obligatia de plata a pensiilor si a celorlalte  prestatii de asigurãri sociale (indemnizatii de boalã, indemnizatii de maternitate, indemnizatia pentru îngrijirea copilului sau îngrijirea copilului bolnav, ajutor deces, alte ajutoare pentru membrii CAA.)
Patrimoniul Filialei este compus din:
        -o cotã lunarã din onorariile efectiv încasate ( 10 %)
        -venituri din donbânzile la depozitele  în Bãnci a disponibilitãtilor bãnesti.
        -alte venituri( majorãri)
Structura cheltuielilor sistemului cuprinde:
        -contravaloarea prestatiilor de asigurãri sociale
        -cheltuieli privind organizarea si functionarea sistemului
        -finantarea unor investitii proprii
        -alte cheltuieli prevãzute de lege si statutul CAA.
Filiala Harghita a CAA - tine evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurãri  sociale în sistemul propriu.( evidenta anilor lucrati în exercitarea profesiei de avocat, evidenta cotelor lunare cu care avocatul a contribuit la fondul CAA.)

Adresa :

Str. Dózsa György  nr. 6
Miercurea Ciuc 530132
Judetul Harghita

Telefon : +40- 266- 312984
Fax : +40- 266- 312984
E-mail : casadeasigurari@baroul-harghita.ro
Web : www.baroul-harghita.ro/casa_de_asigurari_prezentare/
Prezentare

Organizare administrativã

Legislatie

Informatii cote

Hotarâri

Întrebari frecvente

Documente, formulare


Anunturi

Adrese utile

Linkuri

Sondaj de opinie


Baroul Harghita
created by quantum design