Történeti mérföldkövek

Az ügyvédi szakmát az 1995 évi 51 számú, az ügyvédi szakma szervezetéről és működéséről szóló Törvény, valamint az ügyvédi szakma Statútuma szabályozza, ezek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel.

A szakma szervezeti módját szabályozó jogszabályok értelmében az ügyvédek 41 kamara keretén belül fejtik ki tevékenységüket (a 41 területi-közigazgatási egységnek megfelelően), amelyek tagjai a Romániai Ügyvédi Kamarák Nemzeti Uniójának.

Az ügyvédi szakma fejlődésének sajátosságai Hargita megyében főképp a régió különleges történeti fejlődésének köszönhetőek.

A megye megalapítására 1968-ban került sor, a Maros–Magyar Autonóm Tartomány átszervezése nyomán (Maroshévíz, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely és Csíkszereda járások).

A mai megye területének legnagyobb része korábban, a két világháború között, Csík és Udvarhely megyékhez, az első világháborút megelőzően pedig Csík és Udvarhely vármegyékhez tartozott, melyek székhelyei Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen voltak.

1876 előtt a mai megye területe Csík- és Udvarhely székek része volt.

Az igazságszolgáltatásra vonatkozó fontos törvények 1867 után jelentek meg, ilyen volt az 1869 évi IV. Törvény, amely a bírói testület szervezetére vonatkozott, valamint az 1874 évi XXXIV Törvény, amely lehetővé tette az ügyvédek külön szakmai testületbe való tömörülését. Ugyanazon jogszabály előírta, hogy az ügyvédi szakma gyakorlásának feltételei a magyar állampolgárság, a kamara tevékenységi területén belüli lakhely, valamely jogi egyetem elvégzését tanusító oklevél és sikeres képességvizsga.

1920-ban, a Kormányzótanács 1. számú dekrétuma és az április 4-i, 2008 számú Királyi Dekrétum által kerültek megalapításra az Ügyvédi Kamarák, "az ügyvédek erkölcsi tekintélyének oltalmazása, jogainak védelme és kötelezettségeinek betartásának ellenőrzése érdekében, valamint az illető idők és körülmények által megkövetelt reformok szabályozását illető összes problémában való vélemény-nyilvánítás végett ".

Különböző források megemlítik például, hogy a két világháború között Székelyudvarhelyen működött egy olyan törvényszék, amely a Marosvásárhelyi Táblabíróság körzetéhez tartozott, Udvarhely megye területén pedig abban az időben 3 bíróság létezett: Udvarhelyen, Oklándon és Erdőszentgyörgyön, összesen 7 bírával.
Míg 1989-ig megyeszinten a Hargita megyei Ügyvédi Kollégium működött, a 90/28.II.1990 számú Törvény-Dekrétum által ez megszűnt, és az új jogszabály elismerte a kamarák jogi személyiségét is, amelyek a régi ügyvédi kollégiumok helyét átvették, e pillanatban alakult meg a Hargita megyei Ügyvédi Kamara is.
|
|
|
|
|
|