UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR

BUCUREŞTI, 23-25 MARTIE 2017

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 06
privind componenţa Comisiei Centrale de Disciplină
 

 

            Congresul Avocaţilor, întrunit la 23 – 25 martie 2017 în Bucureşti, constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. f) şi art. 88 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 şi art. 272 din Statutul profesiei de avocat,

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. – Se modifică şi se completează componenţa Comisiei Centrale de Disciplină a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, constituită conform Hotărârii nr. 10 din 6 – 7 iunie 2015 a Congresului privind componenţa Comisiei Centrale de Disciplină cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea nr. 06/2016 a Congresului avocaţilor 2016, în următoarea componenţă:


Nr. crt.

Baroul:

Numele şi prenumele:

 1. 1

ALBA

Av. Câmpean Valentin

  2
 1.  

ARAD

Av. Iovănaş Dan

  3
 1.  

ARGEŞ

Av. Lazăr Laura-Aurora

  4
 1.  

BACĂU

Av. Danale Angelica

  5
 1.  

BIHOR

Av. Morozan Florina

  6
 1.  

BRĂILA

Av. Ionel Angelica

  7
 1.  

BISTRIŢA-NĂSĂUD

Av. Nistor Doina

  8
 1.  

BOTOŞANI

Av. Gâtlan Maria

BRAŞOV

Av. Rechiţean Adriana Maria

10 

BUCUREŞTI

Av. Ostrovschi Eugen

11 

CARAŞ-SEVERIN

Av. Albu Liliana-Graţiela

12 

CĂLĂRAŞI

Av. Pantilie Elena-Mădălina

13 

CONSTANŢA

Av. Căzănel Maria

14 

DÂMBOVIŢA

Av. Diaconescu Gabriela

15 

DOLJ

Av. Uţescu Maria

16 

GALAŢI

Av. Andrei Valentina-Daniela

17 

GIURGIU

Av. Niţu Anca-Cristina

18 

HARGHITA

Av. Vasilache Olga

19 

HUNEDOARA

Av. Focşan Maria

20 

IALOMIŢA

Av. Sava Ştefan

21 

IAŞI

Av. Mîţă-Baciu Angela

22 

ILFOV

Av. Rusu Nicoleta Maria

23 

MARAMUREŞ

Av. Jurj Vasile

24 

MEHEDINŢI

Av. Dogaru Mihai

25 

MUREŞ

Av. Burghelea Ioan

26 

NEAMŢ

Av. Costea Constantin-Cătălin

27 

OLT

Av. Călugăru Cristina

28 

PRAHOVA

Av. Plăiaşu Tănase

29 

SATU-MARE

Av. Tămăşan Romeo-Daniel

30 

SIBIU

Av. Lupu Marius-Militon

31 

SUCEAVA

Av. Ostaficiuc Adriana

32 

TELEORMAN

Av. Popescu Mariana

33 

TIMIŞ

Av. Oniţa-Mârşu Mihaela

34 

TULCEA

Av. Conachi Nicolae

35 

VÂLCEA

Av. Popescu Elena-Nicoleta

36 

VASLUI

Av. Dima Daniela

37 

VRANCEA

Av. Ţugui Ana


Luând act de propunerile de candidaţi făcute de barouri, conform art. 3 din Hotărârea nr. 06/2016 a Congresului avocaţilor 2016 la care se prevede că:
Barourile care nu au desemnat reprezentant în Comisia Centrală de Disciplină a U.N.B.R. sunt obligate să comunice numele reprezentanţilor desemnaţi în următoarea adunare generală a baroului”,

  

             Art. 2. – Durata mandatului de membru al Comisiei Centrală de Disciplină a Uniunii Naţionale a Barourilor din România este de patru ani iar membrii numiţi ulterior constituirii acesteia, exercită doar diferenţa de mandat.

 

            Art. 3. – Barourile care nu au desemnat reprezentant în Comisia Centrală de Disciplină a U.N.B.R. sunt obligate să comunice numele reprezentanţilor desemnaţi în următoarea adunare generală a baroului.

 

            Art. 4. – Prezenta Hotărâre se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică prin e-mail barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor.

 

 

 

 

 

pentru Prezidiul Congresului,
 
P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.
Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

◄ Înapoi
|
|
|
|
|
|