UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONGRESUL AVOCAŢILOR
BUCUREŞTI, 23 – 25 MARTIE 2017

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 07
pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse
Statutului profesiei de avocat şi ratificarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor, prin delegare de către Consiliul U.N.B.R.
 

 
            Congresul Avocaţilor, întrunit la 23 – 25 martie 2017 în Bucureşti, constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.,

            În conformitate cu dispoziţiile art. 110 alin. (2) din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor,

Având în vedere Hotărârea nr. 7/25-26 martie 2016 a Congresului avocaţilor privind mandatarea Consiliului U.N.B.R., ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuţia prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, urmând ca hotărârile Consiliului U.N.B.R. să fie supuse ratificării Congresului imediat următor

  
HOTĂRĂŞTE:
  

            Art. 1. – Se validează modificările şi completările aduse Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 898/19.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 126/04.06.2016 şi Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 160/03.09.2016.
 

            Art. 2. – (1) Se ratifică Hotărârea Consiliului UNBR nr. 139/27.07.2016 privind adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 208/18.02.2017 şi Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 privind adoptarea Regulamentului de pensii, Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale, Regulamentul creanţelor contributive si Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de cenzori aflate în structura CAA.

                           (2) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de cenzori aflate în structura CAA se va aplica şi în sistemul UNBR (cu privire la comisiile de cenzori ale barourilor şi cu privire la Comisia de Cenzori a UNBR) cu modificări corespunzătoare specificului activităţii de control efectuat de acestea din urmă, cuprinse în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de cenzori ale barourilor şi a UNBR.

 
            Art. 3. – Se mandatează Consiliul U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 şi art. 110 alin. (2) din Legea nr. 72/2016, urmând ca hotărârile Consiliului U.N.B.R. să fie supuse ratificării Congresului imediat următor.
 

            Art. 4. – Prezenta Hotărâre se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică prin e-mail barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor. 

 

 
pentru Prezidiul Congresului,
 
P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.
Av. dr. Gheorghe FLOREA
◄ Înapoi
|
|
|
|
|
|