UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONGRESUL AVOCAŢILOR
BUCUREŞTI, 23 – 25 MARTIE 2017

 

 
HOTĂRÂREA NR. 08
privind completarea
Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România 
 
 
            Congresul Avocaţilor, întrunit la 23 – 25 martie 2017 în Bucureşti, constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare Lege),

            În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. (2), 65 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 84 alin. (1) şi (2) din Statutul profesiei de avocat,

            Luând act de procesul – verbal al Comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea membrilor Consiliului UNBR propuşi de Barourile Prahova şi Vrancea, adus la cunoştinţa Congresului, 

 
HOTĂRĂŞTE:
 

            Art. 1. – Consiliul UNBR se completează, după cum urmează: 

                   1.     Av. Volosevici Gitania            Prahova
                   2.     Av. Roman Mariana               Vrancea

 
           Art. 2. – Durata mandatului noilor membrii ai Consiliului UNBR se stabileşte potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Lege. 

 

          Art. 3. – (1) Se va da publicităţii şi se va comunica barourilor, compunerea  nominală a  Consiliului UNBR la data finalizării Congresului avocaţilor 2017, în raport de modificările intervenite cu privire la decanii barourilor şi faţă de prezenta hotărâre,

                         (2) Prezenta Hotărâre se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică prin e-mail barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor. 

 

pentru Prezidiul Congresului,
P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.
Av. dr. Gheorghe FLOREA
◄ Înapoi
|
|
|
|
|
|