INFORMARE PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI PRIVATE DE LIBERTATE
  SCRISOARE CU PRIVIRE LA DREPTURI[1]
 
I. INFORMARE PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI PRIVATE DE LIBERTATE
 
Aveţi următoarele drepturi:

 A. Dreptul de a fi informat cu privire la drepturile dumneavoastră

Aveţi dreptul ca organele judiciare (poliţist, procuror, judecător) să vă comunice care sunt drepturile dumneavoastră pe parcursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti. 

B. Dreptul de a informa o altă persoană cu privire la arestare sau reţinere/informarea consulatului sau ambasadei ţării dumneavoastră

Imediat după luarea măsurii reţinerii, arestului la domiciliu sau a arestării preventive va fi anunţat un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră.
Imediat după ce veţi fi dus/mutat într-un loc de deţinere, aveţi dreptul de a anunţa personal sau de a cere administraţiei locului de deţinere să anunţe un membru al familiei sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră despre locul unde vă aflaţi.
Dacă nu sunteţi cetăţean român, aveţi dreptul de a anunţa sau de a cere poliţistului sau procurorului (dacă sunteţi reţinut) sau judecătorului de drepturi şi libertăţi ori instanţei de judecată (dacă sunteţi arestat preventiv sau arestat la domiciliu) anunţarea  misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetăţean sunteţi. 
Dacă nu doriţi să anunţaţi autorităţile din ţara dumneavoastră, puteţi anunţa sau cere anunţarea unei organizaţii internaţionale umanitare. 
De asemenea, dacă sunteţi refugiat sau, din orice alt motiv, vă aflaţi sub protecţia unei organizaţii internaţionale puteţi anunţa sau solicita anunţarea reprezentanţei acesteia. 

C. Dreptul de a nu da nicio declaraţie 
 
Declaraţiile dumneavoastră pot fi folosite ca probă împotriva dumneavoastră.
Refuzul de a da declaraţii nu va fi interpretat ca o recunoaştere  a vinovăţiei şi nu atrage alte consecinţe defavorabile faţă de dumneavoastră.

D. Dreptul de a fi apărat de un avocat 

Aveţi dreptul de a fi asistat şi reprezentat de un avocat ales sau numit din oficiu.
În toate cazurile în care  legea impune  asistenta  juridică obligatorie  prin avocat, dacă nu doriţi sau nu puteţi sa aveţi un avocat ales, vi se va desemna un avocat din oficiu, caz in care apărarea este gratuită. 

E. Dreptul de a fi informat cu privire la natura acuzaţiei şi motivele pentru care sunteţi reţinut / arestat şi la încadrarea juridică a faptei/faptelor. 
 
F. Dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii.

Puteţi consulta dosarul de urmărire penală, personal sau prin avocat, puteţi studia actele dosarului, puteţi nota date sau informaţii din dosar şi puteţi obţine fotocopii (copii tip xerox) pe cheltuiala dumneavoastră.
Data şi durata consultării  dosarului sunt stabilite de către procuror, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi sau  instanţa de judecată.

G. Dreptul de a propune administrarea de probe, de a  invoca excepţii şi de a pune concluzii, în condiţiile prevăzute de lege ;
 
H. Dreptul de a formula orice alte cereri care vizează soluţionarea laturii penale şi a laturii civile a cauzei; 

I. Dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret

Aveţi dreptul de a vi se comunica în limba pe care o înţelegeţi motivele pentru care aţi fost reţinut/arestat la domiciliu/arestat preventiv, dreptul de a vă fi comunicată o traducere scrisă certificată a rechizitoriului, precum şi a hotărârii instanţei, dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret prin care să luaţi cunoştinţă de piesele dosarului, să comunicaţi cu autorităţile, să vorbiţi şi să puneţi concluzii în instanţă.
  Interpretul vă poate ajuta să comunicaţi cu avocatul ales sau din oficiu.

J. Dreptul de a apela la un mediator
 
În cazurile permise de lege, aveţi dreptul de a folosi procedura medierii pentru stingerea conflictului, fără a fi constrâns să folosiţi medierea dacă nu doriţi .
 
K. Dreptul la asistenţă medicală de urgenţă

Dacă sunteţi arestat sau reţinut, aveţi dreptul la asistenţă medicală în caz de urgenţă. Vă rugăm să comunicaţi organului judiciar dacă aveţi nevoie de astfel de asistenţă.

L. Perioada de privare de libertate

Puteţi fi reţinut de către organele de urmărire penală pentru cel mult 24 de ore. În durata reţinerii nu se include timpul strict necesar conducerii la sediul organului judiciar.
Măsura arestului la domiciliu şi măsura arestării preventive pot fi luate împotriva dumneavoastră, atât în timpul urmăririi penale, cât şi în procedura camerei preliminare şi în timpul judecăţii, pentru o perioadă de maxim 30 de zile.
În cursul urmăririi penale această perioadă poate fi prelungită de către judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de instanţă,  fiecare prelungire neputând să depăşească 30 de zile. Durata maximă a măsurii arestului la domiciliu sau arestării preventive, în cursul urmăririi penale, este de 180 de zile.
În cursul procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată poate menţine măsura preventivă, după expirarea celor 30 de zile, dacă aceasta a fost dispusă în mod legal.
În cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a arestului la domiciliu sau a arestului preventiv nu poate fi mai mare de jumătatea maximului pedepsei prevăzute în lege pentru infracţiunea pentru care sunteţi judecat. În toate cazurile, durata arestului la domiciliu sau a arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5 ani.

M. Dreptul de a contesta măsura dispusă
 
- Dacă sunteţi reţinut:
- dacă aţi fost reţinut de poliţie, aveţi dreptul de a contesta măsura la procurorul care supraveghează urmărirea penală, înainte de expirarea duratei acesteia. Acesta este obligat să se pronunţe pană la expirarea măsurii preventive.
- dacă aţi fost reţinut de către procuror, puteţi contesta măsura la prim-procurorul parchetului sau, după caz, la procurorul ierarhic superior. Acesta este obligat să se pronunţe pană la expirarea măsurii preventive.
- Dacă sunteţi arestat preventiv sau la domiciliu, în cursul urmăririi penale sau în cursul procedurii de cameră preliminară,  aveţi dreptul să formulaţi o contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare, dacă aţi fost prezent la pronunţare, sau de când măsura v-a fost comunicată, dacă nu aţi fost prezent la pronunţare.
Contestaţia  se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi care a dispus măsura arestării preventive sau la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la  domiciliul  dumneavoastră.  
- Dacă sunteţi arestat preventiv sau la domiciliu în cursul judecăţii puteţi formula o contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare (dacă aţi fost prezent la pronunţare) sau de când măsura v-a fost comunicată, dacă nu aţi fost prezent la pronunţare, la instanţa de judecată care a dispus măsura. 

  
II.  INFORMARE PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI IMPOTRIVA CAREIA S_A LUAT O MASURA PRIVATIVĂ  DE LIBERTATE ÎN BAZA UNUI MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE 

Aveţi următoarele drepturi:

A. Dreptul de a fi informat cu privire la infracţiunea pentru care sunteţi căutat.

Aveţi dreptul să fiţi informat, în limba pe care o înţelegeţi, cu privire la conţinutul mandatului european de arestare, în baza căreia/căruia aţi fost privat de libertate.
Aveţi dreptul de a vi se înmâna o copie a mandatului european de arestare şi traducerea acestuia.

B. Dreptul de a păstra tăcerea

Nu sunteţi obligat să daţi vreo declaraţie în faţa procurorului sau judecătorului. Un avocat vă poate reprezenta şi consilia în legătură cu legea română aplicabilă în materia mandatului european de arestare şi vă poate ajuta să decideţi dacă veţi răspunde sau nu la întrebări.  

C. Dreptul de a fi asistat de un avocat
 
Aveţi dreptul de a fi asistat de un avocat, ales sau numit din oficiu. Dacă nu aveţi posibilitatea să vă angajaţi un  avocat ales, organele de poliţie, procurorul sau judecătorul în faţa căruia veţi fi prezentat trebuie să vă informeze cum puteţi obţine asistenţă juridică gratuită.
Măsura reţinerii sau arestării provizorii poate fi luată numai după ascultarea dvs. în prezenţa avocatului.
Dacă vi se acordă asistenţă juridică din oficiu, aceasta este gratuită.
Avocatul este independent de organele de poliţie, procuror şi judecător. Aveţi dreptul de a discuta cu un avocat în condiţii de confidenţialitate. 
 
D. Dreptul la interpretare şi traducere

Dacă nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba vorbită de autorităţile române, aveţi dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret. Interpretul vă va ajuta să comunicaţi cu avocatul dumneavoastră şi autorităţile române, să vorbiţi, să daţi declaraţii şi să puneţi concluzii în instanţă. 

E. Dreptul de a anunţa pe cineva că aţi fost privat de libertate

Aveţi dreptul de a solicita autorităţilor române să fie încunoştinţat(ă) despre măsura luată un membru de familie ori o altă persoană desemnată de dumneavoastră. Atât cererea, cât şi încunoştinţarea se consemnează într-un proces-verbal.
În mod excepţional, dacă procurorul român apreciază că acest lucru ar afecta executarea mandatului european de arestare emis împotriva dumneavoastră, are dreptul să refuze solicitarea dumneavoastră.
 
F. Pentru cetăţenii străini: Dreptul de a informa ambasada ţării dumneavoastră

Dacă sunteţi străin, puteţi cere autorităţilor judiciare să informeze ambasada sau serviciul consular al ţării dumneavoastră cu privire la reţinerea dumneavoastră şi la locul de detenţie. Autorităţile judiciare trebuie să vă ajute dacă doriţi să discutaţi cu oficiali ai ambasadei sau ai serviciului consular al ţării dumneavoastră.
Aveţi dreptul de a scrie ambasadei sau serviciului consular al ţării dumneavoastră. Dacă nu cunoaşteţi adresa, autorităţile judiciare trebuie să vă ajute. Ambasada sau serviciul consular vă poate ajuta să găsiţi un avocat. 

G. Dreptul de a fi de acord cu predarea dumneavoastră din România

Aveţi dreptul să declaraţi în faţa instanţei române că renunţaţi la beneficiile pe care vi le poate conferi legea română de a vă apăra împotriva mandatului european de arestare şi că vă daţi consimţământul să fiţi predat autorităţilor competente ale statului solicitant.
Trebuie să aveţi în vedere că odată ce aţi fost de acord cu predarea nu mai aveţi posibilitatea de a reveni asupra deciziei dumneavoastră. 

H. Dreptul de a vă opune la predare

Dacă nu sunteţi de acord cu predarea dvs. către autoritatea judiciară emitentă, aveţi dreptul la o audiere în faţa autorităţii judiciare de executare, audiere care se limitează la consemnarea poziţiei dvs. faţă de existenţa unuia dintre motivele obligatorii sau opţionale de neexecutare, precum şi la eventuale obiecţii în ceea ce priveşte identitatea. 
 
I. Regula specialităţii

Persoana predată  ca efect al mandatului european de arestare nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici deţinută în vederea executării unei pedepse, nici supusă oricărei alte restricţii a libertăţii, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel care a motivat mandatul european de arestare. Un avocat vă poate ajuta şi consilia în acest sens.
Aveţi dreptul să declaraţi în faţa instanţei române că renunţaţi la beneficiile pe care vi le poate conferi regula specialităţii. Consimţământul este irevocabil. 

J. Dreptul la asistenţă medicală de urgenţă

Dacă sunteţi privat de libertate, aveţi dreptul la asistenţă medicală de urgenţă. Vă rugăm să comunicaţi organului judiciar dacă aveţi nevoie de astfel de asistenţă. 
 
K. Căi de atac

Aveţi dreptul de a formula contestaţie împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea, menţinerea, înlocuirea sau încetarea arestării provizorii în termen de 24 de ore de la pronunţare.
De asemenea, în cazul în care s-a dispus predarea dvs., aveţi dreptul de a formula contestaţie împotriva hotărârii instanţei, în termen de 5 zile de la pronunţare.
 
L. Durata totală a arestării, până la predarea efectivă către statul emitent, nu poate depăşi 180 de zile. 

 [1]Prezenta scrisoare are rol de informare  scrisă ce ar trebui  înmânată suspecţilor, inculpaţilor sau persoanelor în cadrul procedurilor penale ori  persoanelor căutate în baza unui mandat european de arestare cu privire la drepturile acestora.

Scrisoarea a fost elaborată de Uniunea Nationala a Barourilor din  Romania prin Departamentul de resort
◄ Înapoi
|
|
|
|
|
|