EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT
      EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT 

                                                                            Uniunea Naţională a Barourilor din România

                                                                                                          anunţă

 

 
  organizarea examenului de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar), precum şi organizarea examenului de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, începând cu 01 septembrie 2017.
 
 
    Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se vor depune în intervalul 03 iulie 2017 – 31 iulie 2017 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
    Dosarul de înscriere are cuprinsul prevăzut în regulamentul de examen ce poate fi consultat şi pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România: www.unbr.ro
    Regulamentul şi programa examenului pot fi consultate la sediul ficărui barou.
 
    Taxa de înscriere la examen va fi de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr.RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea “Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv “ Taxă examen primire în profesia ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”
 
       Relaţii suplimentare în legătură cu desfăşurarea examenului se pot solicita la sediul Baroului Harghita din Miercurea Ciuc, B-dul Frăţiei,nr. 3/A/6, telefon: 0266312984.     
◄ Înapoi
|
|
|
|
|
|