UNIUNEA NAŢIONALÄ‚ A BAROURILOR DIN ROMÃNIA
                                                                                                 BAROUL HARGHITA

                                                             530112, Miercurea Ciuc, B-dul Frăţiiei, nr.3/A/6, tel/fax: 0266-312984
___________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
                                                                                                     D E C I Z I A Nr. 26/2017.

 
 
               Consiliul Baroului Harghita în şedinţa din 1 august 2017 a verificat dosarele depuse pentru participarea la examenul  de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul INPPA ( exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar), sesiunea septembrie 2017 de către:

-          Basa-Tamás I. István

-          Bîrzu D. Lenuţa Dana

-          Csergő‘ L. Csongor

-          Demeter I.G. Loránd

-          Erszény A. Zsuzsanna

-          Hippach A.P. Christian

-          Kodácz Gh. Zoltán

-          Mihok T. Szidónia

-          Nagy D. Zita

-          Szácsi K. Zsolt

-          Székely Z. Zsolt

-          Szikszai L. László

-          Tulbure D.Z. Tibor Zoltán

 

          Văzând situaţia întocmită în conformitate cu Hotărârea nr. 242/17.06.2017 al Consiliul Uniunii, pentru  republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul INPPA ( în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,
 Consiliul Baroului Harghita

 
                                                                                                         d e c i d e :

 

  Art. 1 Validează rezulatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat a candidaţilor înscrişi pentru examen ( exlusiv pentru dobândirea calităţăţii de avocat stagiar) sesiunea septembrie 2017.

 
 Miercurea Ciuc, la 1 august 2017

                                                                                                                                                                                    Decan,

  
                                                                                                                                                                    Av. Nicchi Anca Andreea

◄ Înapoi
|
|
|
|
|
|