Validare înscriere la examen
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
                                                                                                      BAROUL HARGHITA

                                                                 530112, Miercurea Ciuc, B-dul Frăţiei, nr.3/A/6, tel/fax: 0266-312984
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________


 
 
                                                                                                       D E C I Z I A Nr. 25/2017.

 

 

                 Consiliul Baroului Harghita în şedinţa din 1 august 2017 a verificat dosarele depuse pentru participarea la examenul  de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017 de către:

 

-          Nagy A.  István

 

      Văzând situaţia întocmită în conformitate cu Hotărârea nr.242/17.06.2017 al Consiliul Uniunii, pentru  republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul INPPA ( în vederea dobăndirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, Consiliul Baroului Harghita

 

                                                                                                                d e c i d e :

 

  Art. 1. Validează rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat a candidatului înscris pentru examen, în vederea dobăndirii titlului profesional de avocat definitiv sesiunea septembrie 2017.

 

  Miercurea Ciuc, la 1 august 2017

 

 

                                                                                                                                                                                                Decan,

                                                                                                                                                                                Av. Nicchi Anca Andreea

◄ Înapoi
|
|
|
|
|
|