UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONGRESUL AVOCAŢILOR
BUCUREŞTI, 23 – 25 MARTIE 2017

 

 
HOTĂRÂREA NR. 01
privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R.
(între Congresul avocaţilor 2016 şi Congresul avocaţilor 2017)
 

 

            Congresul Avocaţilor, întrunit la 23-25 martie 2017 în Bucureşti, constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            Văzând dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            După analiza şi dezbaterea Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2016 şi Congresul avocaţilor 2017) astfel cum acesta a fost supus dezbaterii Corpului profesional al avocaţilor, începând cu data de 13 martie 2017, afişat pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro), comunicat prin poşta electronică la toate barourile şi, prin grija acestora, membrilor Congresului, în forma prevăzută de art. 14 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.,

 
HOTĂRĂŞTE:
 

            Art. 1. – Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului U.N.B.R. privind activitatea desfăşurată între Congresul avocaţilor 2016 şi Congresul avocaţilor 2017.

            Art. 2. – Prezenta Hotărâre se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică prin e-mail barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor.

 

 
pentru Prezidiul Congresului,
 
P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.
Av. dr. Gheorghe FLOREA
◄ Înapoi
|
|
|
|
|
|