Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2021.

Anunţul poate fi văzut aici.

Data desfăşurării examenului este 19.09.2021 pentru toţi candidaţii.

Examenul se va desfăşura la Bucureşti, prin susţinerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină în parte şi un punctaj total de cel puţin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susţine în cadrul I.N.P.P.A. şi se desfăşoară în mod unitar, la Bucureşti, în sistem fizic (faţă în faţă). În cazul în care, în virtutea unor dispoziţii normative impuse de protecţia sănătăţii populaţiei, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfăşura, urmând a fi reprogramat pentru o dată ulterioară.

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 148/14-15.05.2021 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2021, publicată pe site-ul U.N.B.R. Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

Cererile de înscriere la examen, precum şi înscrisurile însoţitoare se transmit de către candidaţi în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/ CandidateFolder.aspx, în intervalul 26 iulie 2021 – 20 august 2021.

Taxa de examen este de 1400 lei şi se va achita în contul I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2021”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021”. Actele necesare pentru înscriere sunt publicate în Regulamentul de examen.

Cerere de înscriere – stagiar

Cerere de înscriere – definitiv

Info suplimentare vor fi afişate pe site www.unbr.ro şi www.inppabrasov.ro.
◄ Înapoi
|
|
|
|
|
|