UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONGRESUL AVOCAŢILOR
BUCUREŞTI, 23 – 25 MARTIE 2017

 

 
HOTĂRÂREA NR. 03
privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a
Barourilor din România pe anul 2017
 

 

            Congresul Avocaţilor, întrunit la 23 - 25 martie 2017 în Bucureşti, constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            Văzând dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare,

            După analiza şi dezbaterea proiectului de buget al U.N.B.R. astfel cum acesta a fost supus dezbaterii Corpului profesional al avocaţilor, începând cu data de 13 martie 2017, afişat pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro), comunicat prin poşta electronică tuturor barourilor şi, prin grija acestora, membrilor Congresului, în forma prevăzută de art. 14 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.,

 
HOTĂRĂŞTE:
 

            Art. 1. – Se aprobă proiectul de buget al U.N.B.R. pe anul 2017, astfel cum acesta a fost supus dezbaterii şi aprobării în Congresul avocaţilor.

            Art. 2. – Prezenta Hotărâre se va aduce la îndeplinire de Comisia Permanentă şi Departamentele U.N.B.R. şi se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro).

            Art. 3. – Hotărârea se comunică prin e-mail barourilor, care vor asigura publicitatea hotărârii pe raza fiecărui barou şi Departamentului Economico – Financiar şi Administrativ al U.N.B.R.

 

 
pentru Prezidiul Congresului,
 
P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.
Av. dr. Gheorghe FLOREA
◄ Înapoi
|
|
|
|
|
|