UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONGRESUL AVOCAŢILOR
BUCUREŞTI, 23 – 25 MARTIE 2017

 

  

HOTĂRÂREA NR. 04
privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de
Asigurări a Avocaţilor pe anul 2016
 

 

            Congresul Avocaţilor, întrunit la 23 - 25 martie 2017 în Bucureşti, constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            Văzând dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare,

            După analiza şi dezbaterea documentelor privitoare la execuţia bugetară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.) astfel cum acestea au fost supuse dezbaterii Corpului profesional al avocaţilor, începând cu data de 15 martie 2017 dată la care au fost afişate pe pagina web a Casei de Asigurări a Avocaţilor (www.caav.ro) şi comunicate prin posta electronică tuturor barourilor şi, prin grija acestora, membrilor Congresului,

 
HOTĂRĂŞTE:
 

            Art. 1. – Se aprobă execuţia bugetară a Casei de Asigurări a Avocaţilor pe anul 2016, astfel cum aceasta a fost reflectată în documentele supuse aprobării Congresului avocaţilor.

            Art. 2. – Prezenta Hotărâre se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi a Casei de Asigurări a Avocaţilor (www.caav.ro) şi se comunică prin e-mail barourilor şi Casei de Asigurări a Avocaţilor.

            Art. 3. – Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor va asigura comunicarea hotărârii către filialele C.A.A.

 

 
pentru Prezidiul Congresului,
 
P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.
Av. dr. Gheorghe FLOREA
◄ Înapoi
|
|
|
|
|
|