UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONGRESUL AVOCAŢILOR
BUCUREŞTI, 23 – 25 MARTIE 2017

 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 05
privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom
de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi pe anul 2017
 

 

            Congresul Avocaţilor, întrunit la 23 - 25 martie 2017 în Bucureşti, constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            Văzând dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor ,

            După analiza şi dezbaterea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurări sociale şi pensii al avocaţilor, astfel cum acesta a fost supus dezbaterii Corpului profesional al avocaţilor, începând cu data de 15 martie 2017 dată la care au fost afişate pe pagina web a Casei de Asigurări a Avocaţilor (www.caav.ro) şi comunicate prin posta electronică tuturor barourilor şi, prin grija acestora, membrilor Congresului,

 
HOTĂRĂŞTE:
 

            Art. 1. – Se aprobă proiectul de buget al sistemului autonom de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi pe anul 2017, astfel cum acesta a fost supus dezbaterii Congresului avocaţilor.

            Art. 2. – Prezenta Hotărâre se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi a Casei de Asigurări a Avocaţilor (www.caav.ro) şi se comunică prin e-mail barourilor şi Casei de Asigurări a Avocaţilor.

            Art. 3. – Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor va asigura comunicarea hotărârii către filialele C.A.A.

 

 

 
pentru Prezidiul Congresului,
 
P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.
Av. dr. Gheorghe FLOREA
◄ Înapoi
|
|
|
|
|
|