Repere istorice

Profesia de avocat este reglementată de Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi de Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare aduse acestora.

Avocaţii, potrivit actelor normative care reglementează modul de organizare a profesiei, işi desfăşoară activitatea în 41 de barouri (corespunzătoare celor 41 de unităţi teritorial-administrative), membre ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

Particularitatea evoluţiei profesiei de avocat în judeţul Harghita se desprinde în principal din evoluţia istorica deosebită a acestei regiuni.

Judeţul fost înfiinţat în anul 1968 prin reorganizarea teritorială a Regiunii Mureş-Autonomă Maghiară (din raioanele Topliţa, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc şi Miercurea Ciuc).

Cea mai mare parte a teritoriului judeţului de azi a făcut parte, mai devreme, în perioada interbelică, din judeţele Ciuc şi Odorhei, respectiv înainte de primul război mondial, din comitatele Ciuc şi Odorhei ce îşi aveau reşedinţele la Miercurea Ciuc şi la Odorheiu Secuiesc.

Înainte de anul 1876, teritoriul judeţului de azi a făcut parte din Scaunele Secuieşti Ciuc şi Odorhei.

Importante legi, privind justiţia au apărut după anul 1867, aşa a fost Legea nr. IV din 1869 care se referea la organizarea corpului judecătoresc, Legea nr. XXXIV din 1874 care permitea organizarea avocaţilor într-un corp profesional propriu. Acelaşi act normativ prevedea că pentru a fi avocat erau necesare cetăţenia maghiară, domiciliul în raza de activitate a camerei (viitorul barou), diploma de absolvire a unei facultăţi de drept, susţinerea cu succes a unui examen de capacitate.

În 1920, prin decretul nr. 1 al Consiliului Dirigent si Decretul Regal nr. 2008 din 4 aprilie, au fost create barourile de avocaţi, pentru a "ocroti autoritatea morala, a apăra drepturile si a controla îndeplinirea obligaţiunilor avocaţilor si a-si da avizul in tot ce priveşte legiferarea reformelor cerute de împrejurări si vremuri".

Diverse izvoare istorice amintesc, de pildă, că, la Odorheiu Secuiesc, în perioada interbelică funcţiona un tribunal care făcea parte din circumscripţia Curţii de Apel Târgu Mureş, existând pe raza judeţului Odorhei de la acea vreme, 3 judecătorii: la Odorhei, Ocland, Sângeorgiu-de-Pădure cu un total de 7 magistraţi.

Dacă până în 1989 a existat la nivel de judeţ, Colegiul de avocaţi Harghita, odată cu Decretul Lege 90/28.II.1990, acesta s-a desfiinţat, şi noul act normativ a recunoscut implicit personalitatea juridică a barourilor care au înlocuit vechile colegii de avocaţi, acesta fiind şi momentul înfiinţării Baroul Harghita.
|
|
|
|
|
|