C O N V O C A T O R


Se convoacă Adunarea Generală anuală a membrilor Baroului Harghita pentru ziua de 10 martie 2017 orele 14 în Miercurea Ciuc.

Ordinea de zi:


1. Raportul de activitate al Consiliului Baroului pe anul 2016.

2. Darea de seamă contabilă pe anul 2016.

3. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.

4. Raportul Comisei de Cenzori.

5. Alegerea delegatului la Congresul Avocaţilor.

6. Discuţii.
|
|
|
|
|
|